اطمینان بریتانیا به هدف همکاری با وزارت داخله

وزیر امور داخله گفته است که به هدف مبارزه با فساد اداری وزارت داخله، نیاز به حمایت جامع جهانی است. دفتر رسانه ای وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که ویس احمد برمک در دیدار با گوین ویلیامسون وزیر امور دفاعی بریتانیا از همکاری این کشور در راستای آموزش و مشوره دهی برای نیروهای پولیس ملی قدردانی کرده است. در همین حال وزیر امور دفاعی بریتانیا گفته که لندن آماده است وزارت امور داخله افغانستان را در بخش های مختلف همکاری کند.

نوشته‌های مرتبط


Top