مجمع ملی جوانان افغانستان از سالرزو استرداد استقلال کشور گرامیداشت کرد

مجمع ملی جوانان افغانستان طی همایشی از نود و نهیمن سالروز استقلال کشور گرامیداشت کرد.

مجمع ملی جوانان افغانستان از نود و نهمین سالروز استقلال کشور طی همایشی در کابل بزرگداشت کرد. عبدالله هاشمی، رییس مجمع ملی جوانان افغانستان با انتقاد از حکومت می گوید که حکومت در گرامیداشت از روز های ملی کم توجهی می کند. وی می افزاید که بزرگداشت از روزهای ملی و تاریخی ضروری است و نیاز است تا رزوهای ملی با شکوه تر بزرگداشت شود.

درهمین حال، شماری از اشتراک کنندگان این مراسم می گویند با آن که نود و نه سال از استقلال و آزادی کشور می گذرد، اما هنوزهم مردم افغانستان در آتش جنگ می سوزند و همه روزه جنگ های نیابتی از مردم افغانستان قربانی می گیرد.

از نود و نهمین سالرزو استقلال و آزادی افغانستان امروز در شماری از ولایت های کشور نیز گرامیداشت شد و از فدا کاری های مردم افغانستان برای گرفتن آزدای ستایش شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top