باشندگان کابل خواهان تغییر راهبرد جنگی آمریکا در افغانستان شدند

شماری از شهروندان کشور واگذاری پیشبرد ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان به شرکت های خصوصی را نشانگر شکست آمریکا در جنگ افغانستان می دانند. دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در نظر دارد تا مسوولیت پیشبرد ماموریت جنگی کشورش در افغانستان را به شرکت‌های خصوصی امنیتی واگذار کند.

روز پنجشنبه هفته گذشته تلویزیون “ان بی سی” گزارش داده که آقای ترامپ به شدت از تیم امنیت ملی کشورش و راهبرد نظامی ‌اش در افغانستان ناراضی است. براساس این گزارش، آقای ترامپ ،علاقه‌مندی تازه به طرح اریک پرنس بنیانگزار شرکت امنیتی بلک‌واتر برای خصوصی سازی جنگ افغانستان نشان داده است. رییس شرکت خصوصی بلک واتر گفته است که با این کار هزینه جنگ افغانستان پنجاه تا شصت میلیارد دالر در سال نه بل تنها ده میلیارد دالر خواهد بود و برای نابودی هراس افگنان نیز این رویکرد اثرگذار واقع خواهد شد. شماری از پایتخت نشینان، واگذاری پیشبرد ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان به شرکت های خصوصی را نشانگر شکست آمریکا در جنگ افغانستان می دانند.

شبیر احمدی، از باشندگان کابل آمریکا را متهم می کند که در کار مبارزه علیه هراس افگنی ناکام است. به گفته وی، آمریکا باید راهبرد جنگی خود را در قبال افغانستان تغییر دهد.

رییس شرکت بلک واتر پاکستان را متهم کرده است که هنوزهم واشنگتن را در جنگ

براساس منابع اطلاعاتی، ترامپ از عدم پیشرفت قابل توجهی سیاست های فعلی آمریکا در افغانستان مایوس شده است. او در این آواخر علاقمندی جدی خود را در خصوص جایگزینی نیروهای نظامی آمریکایی توسط بلک واتر در این کشور نشان داده است.


Top