از نود و نهمین سالگرد استرداد استقلال کشور در کابل گرامیداشت شد

شورای عالی احزاب جهادی و ملی از نود و نهمین سالگرد استرداد استقلال کشور گرامیداشت کرد.

(روز شنبه ۲۷ اسد/مرداد) در کابل شورای عالی احزاب جهادی و ملی از نود ونهمین سالگرد استرداد استقلال کشور گرامیداشت کرد. در این مراسم سران شماری از رهبران احزاب سیاسی و مقام های حکومتی حضور داشتند. حضرت صبغت الله مجددی، رهبر پیشین جهادی می گوید که ایثار و فدا کاری مردم افغانستان بود که ۹۹ سال پیش از امروز افغانستان استقلال خود را از برتانیا گرفت.

درهمین حال، حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح می گوید که افغانستان در حال حاضر اشغال است اما باید برای آزادی آن کار کرد.

سخنرانان درکنار بحث روی چگونگی استرداد اسقتلال روی وضعیت کنونی نیز اشارات داشتند. ازسوی هم، مولوی عبدالحکیم منیب، عضو شورا عالی احزاب جهادی و ملی جنگ را راه حل ندانسته و از طرف های درگیر جنگ خواست که به گفتگوهای صلح روی بیاورند.

در روزهای عید رمضان حکومت آتش بس یک هفته ای را باطالبان اعلام کرد و در مقابل طالبان سه روز عید را آتش بس اعلام کردند. ظاهرا دیده شد که پس از آتش بس جنگ های خونین میان نیروهای امنیتی و مخالفان صورت گرفت. با این همه شورای عالی احزاب جهادی از طرف های درگیر جنگ می خواهد که در روز های عید آتش بس اعلام کنند.

به گواهی تاریخ نود و نه سال پیش از امروز مردم افغانستان به رهبری امان الله خان شاه سابق کشور توانستند استقلال افغانستان را از بریتانیا بدست آورند.

نوشته‌های مرتبط


Top