مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا “سیا” از حق دسترسی اطلاعاتی محروم شد

مدیر سابق سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا “سیا” از حق دسترسی اطلاعاتی محروم شده است.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، جان برنان مدیر سابق سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا را به “ایجاد اختلاف و آشوب” با استفاده از دسترسی به اطلاعات طبقه ‌بندی شده متهم کرده و طبق دستوری حق دسترسی اطلاعاتی او را لغو کرده است. طبق این دستور، رییس سابق سیا دیگر نمی ‌تواند به گزارش ‌های محرمانه دستگاه‌ های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشته باشد. جان برنان رییس سابق سیا، که از سرسخت ‌ترین منتقدان ترامپ است بعد از دستور ترامپ مبنی بر لغو دسترسی اطلاعاتی ‌اش خطاب به ترامپ نوشته که تسلیم نخواهد شد. او این اقدام ترامپ را بخشی از تلاش وسیع ‌تر او برای سرکوب آزادی بیان و سرزنش منتقدان عنوان کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top