شکست های امنیتی اخیر و افزایش تلفات نظامیان کشور

وحشت فجایع و سوزاندن شهر غزنی هنوز از ذهن و وجود مردم افغانستان نرفته است که امروز در کابل یک حمله کننده انتحاری خودش را در میان دانش آموزان یک آموزشگاه در دشت برچی کابل منفجر ساخت و جان تعداد زیادی از این دانش آموزان را گرفت و ده ها تن را زخمی ساخت.

در درگیری های چند روز اخیر در افغانستان و حملات طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی افغانستان، ده ها تن نظامیان افغانستان کشته و زخمی شده اند و تلفات نیروهای امنیتی افغانستان به گونه کم پیشینه ای افزایش داشته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top