هزاران تن در تلبیب اسراییل علیه قانون “دولت-ملت یهود” تظاهرات کردند

هزاران تن در تلبیب اسراییل علیه قانون “دولت-ملت یهود” تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان که بیشتر شان را شهروندان عرب اسراییل تشکیل می ‌داد، با سردادن شعارهای برابری، این قانون را زمینه ساز نژادپرستی خواندند.

پارلمان اسراییل ماه گذشته لایحه ارایه شده از سوی دولت بنیامین نتانیاهو را تصویب کرد که این کشور را سر زمین تاریخی ملت یهود، و یهودیان را صاحب حق در تعیین سرنوشت این کشور توصیف می ‌کند. اما این قانون اعتراضات بسیاری را در داخل و خارج این کشور به همراه داشته و برخی معتقدند این قانون بین شهروندان یهودی و غیریهودی فرق می‌ گذارد و زمینه ساخت و ساز در سرزمین های اشغالی را تشدید خواهد کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top