مهلت دو هفته‌یی احزاب برای پذیرفته‌‍شدن خواست‌های شان

پس از بی‌نتیجۀ ماندن نشست‌های نماینده‌گان احزاب، حکومت و کمیسیون انتخابات روی چگونگی بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، این احزاب ‌دی‌روز در یک نشست خبری در کابل، موقف شان را اعلام کردند.

آنان، هشدار دادند که اگر حکومت به خواست‌های شان تمکین نکند، در بارۀ رهبران حکومت و کمیسیون انتخابات تصمیم‌های تازه خواهند گرفت. به گفتۀ این احزاب، رهبران حکومت تلاش دارند انتخابات مجلس نماینده‌گان و نیز ریاست‌جمهوری را مهندسی کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top