سازمان فضایی آمریکا با موفقیت ماهواره ای را برای مطالعه خورشید پرتاب کرد

سازمان فضایی آمریکا، “ناسا” امروز با موفقیت ماهواره ای را برای مطالعه خورشید پرتاب کرده است. این ماهواره در مقایسه با موارد قبلی در فاصله نزدیکتری از خورشید قرار خواهد گرفت.

این کاوشگر خورشیدی که “پارکر” نام دارد، از فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شده است. قرار بود که این پرتاب روز شنبه انجام شود، اما در آخرین لحظات به خاطر کنترل های ایمنی پرتاب آن به روز یکشنبه موکول شد. این ماهواره طوری طراحی شده تا در شش میلیون کیلومتری خورشید حرکت کند. دانشمندان امیدوارند که در این ماموریت هفت ساله، به فرصت های تازه ای برای مطالعه جو بیرونی خورشید دست یابند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top