ازبیکستان دیدار نمایندگان طالبان با مقام های این کشور را تایید کرد

وزارت امور خارجه ازبیکستان تایید کرده است که نمایندگان طالبان با مقام‌های ازبیکستانی در تاشکند پایتخت این کشور دیدار کرده اند. یک هیأت گروه طالبان هفته گذشته به تاشکند پایتخت ازبیکستان، سفر کرد و با مقام های ازبیکستان، دیدار و گفتگو  کرده است. وزارت خارجه ازبیکستان با نشر خبرنامه ای گفته است که این هیأت گروه طالبان که ریاست آن را شیرمحمد عباس استانکزی بر عهده داشت، از هفتم تا دهم اگست  در تاشکند حضور داشتند. در خبرنامه آمده است که هیأت طالبان در مقر وزارت خارجه ازبیکستان با مقام های این کشور دیدار کرده و دو طرف روی چشم انداز روند صلح در افغانستان گفتگو کرده اند. در خبرنامه از جزییات این گفتگو ها چیزی بیان نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top