انتقاد ها از گفتگو های مستقیم امریکا و طالبان

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان بدین باور است که گفتگوها میان نماینده گان واشنگتن و طالبان در قطر، باعث خواهند شد که مشروعیت حکومت افغانستان، بیشتر کاهش یابد.

اما پرسش این جاست که آیا گفتگو های مستقم امریکا و طالبان میتواند به سود افغانستان باشد و یا به زیان افغانستان؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top