انتخابات پارلمانی تنش‌ها و فرصت‌ها فراروی آن

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که زورمندان، کمیسیون‌های انتخاباتی را به گروگان گرفته‌اند.
ناامنی، نقض قانون از طرف کمیسون انتخابات، بسته‌بودن دفاتر کمیسون در بعضی ولایات، خواست‌های احزاب سیاسی از جمله چالش‌های است که گمان‌زنی‌ها را در امر برگزاری انتخابات مطابق تقویم اعلام‌شده‌یِ کمیسون به‌وجود آورد. با این حال کمیسون انتخابات هفته‌ی گذشته تقویم انتخابات ریاست جمهوری را نیز اعلام کرد.  

آیا انتخابات مجلس نمایندگان مطابق تقویمی که کمیسون انتخابات پیش‌بینی کرده‌است برگزار خواهد شد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top