وزارت تحصیلات عالی از ختم آزمون کانکور در کشور خبر داد

وزارت تحصیلات عالی می گوید که آزمون کانکور در سراسر کشور به پایان رسیده و تنها آزمون متفرقه در چهارم ماه اسد در کابل اخذ می شود.

وزارت تحصیلات عالی می گوید که آزمون کانکور در سراسر کشور به پایان رسیده و تنها آزمون متفرقه از داوطلبان که در روزهای آزمون در ولایت های مختلف حاضر نبودند، در چهارم ماه اسد در کابل اخذ می شود. عبدالقدیر خموش، رییس عمومی کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی می گوید که دوصد هزار داوطلب در سی و چهار ولایت کشور در روند آزمون کانکور شرکت کردند و نتایج آزمون کانکور دو هفته پس اعلام خواهد شد. رییس عمومی کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی می افزاید که از جمله دوصد هزار متقاضی روند آزمون کانکور، یک لک و پنجاه هزار آن در موسسات تحصیلات عالی و متباقی در موسسات تحصیلات نیمه عالی و موسیسات تحصیلات عالی خصوصی جذب خواهند شد.

درهمین حال، ضیا ساحل، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی از معیاری نبودن سیستم تحصیلی دانشگاهای خصوصی کشور نگرانی می کند و می گوید که بررسی های وزارت تحصیلات عالی در تمام دانشگا های خصوصی به هدف معیاری سازی آن آغاز شده است.

درحالی وزارت تحصیلات عالی به معیاری سازی سیستم تحصیلی دانشگاهای خصوصی کشور تاکید می کند که درحال حاضر شماری از دانشگاهای خصوصی بدون در نظر داشت مقرارت وزارت تحصیلات عالی به فعالیت ادامه می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top