رییس اجرایی حکومت خواهان اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. آقای عبدالله می افزاید که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید اعلام شود تا ابهامی برای مردم در اراده حکومت برای برگزاری انتخابات نماند.

پیش از این رییس جمهورغنی در نشستی با حضور عبدالله عبدالله رییس اجرایی، نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات و فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، از کمیسیون انتخابات خواسته است که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص کند.

آقای غنی همچنان از تقلب احتمالی در انتخابات آینده هشدار داده و گفته که جعل و فساد در انتخابات از نظر قانون جرم است و مطابق به قوانین نافذه کشور، باید به‌ آن رسیدگی صورت گیرد. آقای غنی در این نشست تأکید کرده که اراده جدی برای برگزاری انتخابات دارد. با این حال، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز از کمیسیون انتخابات می خواهد که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور را اعلام کند.

این گفته‌ ها در حالی مطرح می‌ شود که شماری از اعضای شورای ملی و چهره‌های سیاسی، تاکنون بارها حکومت را متهم به مداخله در کار کمیسیون انتخابات کرده و مدعی شده اند که حکومت به دنبال مهندسی انتخابات آینده است.

براساس قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور به تاریخ اول جوزای سال آینده به پایان می ‌رسد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امادگی دارد و کارهای فنی آن آغاز شده است. این کمیسیون همچنان گفته بود که در نظر دارد تا انتخابات ریاست جمهوری را در ماه حمل سال آینده برگزار کند.

نوشته‌های مرتبط


Top