برگشت جنرال دوستم به کشور

عصر امروز جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، پس از ۱۴ ماه دوری اش از کشور و اقامت اش در ترکیه، به کشور برگشت.

پیش از این گفته می شد که حکومت مانع آمدن جنرال دوستم به کشور به دلیل پرونده بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، متنفذ قومی در شمال، می با شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top