استقبال ریاست اجرایی و مجلس نمایندگان از برگشت جنرال دوستم

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور استقبال می کنند. اعضای مجلس برگشت جنرال دوستم را به کشور یک اقدام نیک می دانند و می گویند بهتر است سیاسیون بیشتر به منافع ملی فکر کنند تا منافع شخصی و تیمی.

پس از بیست روز اعتراض باشندگان ولایت های شمال و بسته شدن شش دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و چندین بندر تجاری در شمالی کشور، سرانجام جنرال عبدالرشید دوستم روز یکشنبه از ترکیه به کابل برگشت. برگشت جنرال دوستم با استقبال شماری از اعضای مجلس نمایندگان همراه شده است. صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان از سیاسیون کشور می خواهد که منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیع بدهند.

درهمین حال، همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که حکومت به دنبال تفرقه افگنی میان اقوام کشور است و دوام این وضعیت کشور را به سمت تجزیه می کشاند.

از سویی هم، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز استقبال می کند. عبدالله عبدالله ابراز امیدواری می کند که برگشت آقای دوستم بتواند بر وضعیت امنیتی و سیاسی کشور موثر واقع شود.

همزمان با برگشت جنرال دوستم از ترکیه به کابل هواداران آقای دوستم به اعتراضان شان در ولایت های شمال کشور پایان دادند.

نوشته‌های مرتبط


Top