نگرانی‌های از تقلب در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که مراحل مقدماتی بررسی اعتراضات و شکایات به پایان رسیده و روز شنبه مرحله نهایی روند تصمیم‌گیری در باره این اعتراضات آغاز خواهد شد.

ادعاهای تقلب در روند ثبت نام رای دهندگای و عدم استقلایت کمیسیون‌های انتخاباتی چیزی است که همه را نگران کرده و امیدها برای برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف را نیز زیر سوال برده.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top