تعیین‌شدن رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات در میانه‌ی هیاهوهای تقلب

امروز رییس‌جمهور غنی طی فرمانی احمدشاه زمان زی را از میان فهرست ۱۳ نفری کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رییس دبیرخانه این کمیسیون برگزید.

بشیر عظیمی این موضوع را با آقای سیدعبدالمقدم امین، استاد دانشگاه به بحث و بررسی گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top