انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از مدیریت ضعیف ارگان های امنیتی

مسوولان ارگان های امنیتی به نشست روز شنبه مجلس نمایند‌گان حاضر نشدند. مجلس نمایندگان مسوولان ارگان های امنیتی را از بهر پاسخگویی به نشست روز شنبه این مجلس فرا خوانده بود.

مجلس نمایندگان روز شنبه وزیران دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی را برای پاسخگویی به مجلس فرا خوانده بود، اما مسوولان ارگان های امنیتی به این نشست حاضر نشدند. وزارت دولت در امور پارلمانی طی نامه ای به مجلس نمایندگان گفته است که مسوولان ارگان های امنیتی به این وزارت گفته اند که آنها هفته پیش به نشست فوق العاده کمیسیون‌های امنیتی مجلس شرکت کرده و پاسخ‌های قناعت بخش به آنها داده اند.

تلفات نیروهای امنیتی در میدان های نبرد نمایندگان مردم را نگران کرده است. کمال صافی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که هم اکنون روزانه صد تن از نیروهای امنیتی در میدان های نبرد شهید می شوند و دلیل اصلی آن نبود مدیریت سالم مسوولان ارگان های است.

شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان از بی ‌توجهی نیروهای امنیتی و بین‌المللی در راه ‌اندازی عملیات های هوایی به شدت انتقاد می کنند. عزیزه جلیس، عضو مجلس نمایندگان می گوید که حمله هوایی مشترک نیروهای امنیتی افغانستان و بین‌المللی بدون هماهنگی با مسوولان محلی ولایت کندز راه‌اندازی شده‌ است.

نوشته‌های مرتبط


Top