ابراهیمی: به خواست های معترضان در شمال کشور رسیدگی شود

رییس مجلس نمایندگان از کم توجهی حکومت نسبت به خواست های معترضان در ولایت های شمالی کشور انتقاد می کند. عبدالرووف ابراهیمی، می گوید که کم توجهی حکومت نسبت به خواست های معترضان در شمال کشور جفا به حق مردم است.

از بیست روز به این سو در شماری از ولایت های شمالی کشور، اعتراضات گسترده در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری فرمانده پلیس قیصار از سوی حکومت، جریان دارد. درپی اعتراض باشندگان این ولایت ها شماری از ادارات حکومتی، بندرهای تجاری و شش دفتر ولایتی کمیسیون مسقتل انتخابات مسدود شده است. اما حکومت تاکنون نسبت به این اعتراض ها کم توجهی کرده است. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان می گوید که کم توجهی به خواست های معترضان زیانبار است و سبب فاصله میان مردم و حکومت خواهد شد. آقای ابراهیمی تاکید می کند که این کار حکومت نادیده گرفتن حق مدنی و مشروع باشندگان ولایت های شمالی کشور است.

خواست اعتراض کنندگان آزادی نظام الدین قیصاری و آمدن جنرال دوستم به کشور است، اما حکومت گفته است با نظام الدین قیصاری مطابق به قانون برخورد می شود و در رابطه به آمدن جنرال دوستم گفتگو ها جریان دارد و به زودی به کشور بر خواهد گشت.

این درحالیست که اعتراض ها در ولایت های شمالی کشور مشکلات فراوانی را برای باشندگان این ولایت ها ایجاد کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top