آمریکا از همه کشورها خواسته است که به دوام وضع تعزیرات بر کوریای شمالی تا زمانی متعهد باقی بمانند که خلع سلاح هسته ای این کشور به طور مکمل تأیید شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در سازمان ملل متحد گفته است، اداره آمریکا پس از دیدار سران دو کشور در سنگاپور در مورد […]

آمریکا از همه کشورها خواسته است که به دوام وضع تعزیرات بر کوریای شمالی تا زمانی متعهد باقی بمانند که خلع سلاح هسته ای این کشور به طور مکمل تأیید شود.

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در سازمان ملل متحد گفته است، اداره آمریکا پس از دیدار سران دو کشور در سنگاپور در مورد آینده خلع سلاح هسته ای تا هنوز خوشبین است. دونالد ترمپ رییس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در دوازدهم ماه جون امسال در سنگاپور باهم دیدار کردند. آنان روی موضوع خلع سلاح هسته ای کوریای شمالی در بدل رفع تعزیرات اقتصادی بر این کشور، توافق کردند.