پارلمان رژیم اسراییل قانون جنجالی موسوم به “کشور- ملت یهود”را به تصویب رساند

پارلمان رژیم اسراییل امروز قانونی موسوم به “کشور-ملت یهود”را به تصویب رساند، که سرزمین فلسطین را متعلق به یهودیان اعلام می کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است، این قانون که به یهودیان حق خودمختاری اعطا می کند با مخالفت نمایندگان عرب اسراییل مواجه شده و آنان این قانون را، قانونی نژادپرستانه و “مرگ دموکراسی” در اسراییل توصیف کرده اند. این قانون با شصت و دو رای موافق در برابر پنجاه و پنج رای مخالف به تصویب رسید. این قانون زبان عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام می کند و از زبان عربی فقط در برخی موارد استثنایی در نهادهای اسراییلی استفاده خواهد شد. باآن که بسیاری از ناظران با مفهوم کشور یهودی مخالف اند و این موضوع را تحریف تاریخ و محو هویت عربی و اسلامی فلسطین می دانند، اما نخست وزیر رژیم اسراییل از تصویب این قانون ستایش کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top