فرمانده پلیس کابل: جرم های جنایی در این شهر افزایش یافته است

پلیس کابل می گوید که طی چند هفته اخیر تهدیدات امنیتی در شهر کابل افزایش یافته است.

همواره پایتخت نشینان از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل نگرانی کرده و حکومت را به بی پروایی در کار تامین امنیت باشندگان این شهر متهم می کنند. شماری از باشندگان پایتخت ادعا می کنند که در رویدادهای جنایی شماری از منسوبان پلیس دست دارند. اما داوود امین، فرمانده پلیس کابل این ادعای باشندگان کابل را رد می کند. آقای امین می گوید که به دلیل تامین امنیت سایت های انتخاباتی از سوی پلیس سبب افزایش جرم هایی جنایی در شهر شده است.

باشندگان کابل افزایش گروپ های مسلح غیر مسوول و نگهبانان بی شماری مقام ها، وکیلان و زورمندان را از علت های اصلی افزایش جرم های جنایی در پایتخت می دانند و از حکومت می خواهند که مسلح های غیر مسوول را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. فرمانده پلیس کابل می گوید که با گروپ های مسلح غیر مسوول برخورد جدی خواهد شد.

فرمانده پلیس کابل می افزاید که طی یکماه گذشته بیش از دو صد و چهل و هفت قضیه جنایی در کابل رخ داده است و پلیس کابل توانسته است که افراد یک باند از قاچاقبران مواد مخدر را در ناحیه نهم شهر کابل بازداشت کند.

درحالی پلیس کابل از افزایش جرم های جنایی در شهر خبر می دهد که باشندگان کابل می گویند که دزدان در روز روشن موتر و خانه های مردم را دزدی می کنند و مردم را می کشند.

نوشته‌های مرتبط


Top