شانزده هراس افگن در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز کشته و زخمی شدند

فرقه بیست پامیر از کشته و زخمی شدن شانزده هراس افگن در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز خبرداده است.

دفتر رسانه ای لوای اول فرقه بیست پامیر با نشر خبرنامه ای گفته است که، در پی ضربات هوایی نیروهای هوایی کشور  که روزگذشته در ساحات پل مومن ،سه راهی محمد علم و قریه پشه ای های این ولسوالی انجام شد، نه هراس افگن کشته شده اند و هفت تن دیگر آنان زخم برداشته اند. خبرنامه می افزاید که درپی این ضربات هوایی  دو موضع مستحکم هراس افگنا تخریب شده است.


Top