حکمتیار: اشرف غنی بر خلاف تعهدات خود در مورد برگزاری انتخابات عمل می‌کند

نشست احزاب سیاسی واکنش تندی ریس جمهور را در پی داشت، ریس جمهور احزاب سیاسی افغانستان را متهم به سنگ اندازی فرا راه انتخابات کرد و گفت که احزاب سیاسی در افغانستان احزاب قابل اعتماد برای مردم نیستند.

احزاب سیاسی خواستار لغو روند ثبت نام رای دهنده گان شده بودند و بر تغییر سیستم انتخاباتی تاکید کردند. که واکنش تندی کمیسیون انتخابات را نیز در پی داشت.

امروز آقای حکمتیار در واکنش به حرفهای آقای غنی و کمیسیون انتخابات گفت: آغاز پروسه توزیع تذکره‌ها و ثبت نام رای دهندگان یک پروسه مسخره و خیلی بی‌اعتبار است که برای یک نفر ۲۰ تذکره توزیع شده و ادامه این روند زمینه ساز یک انتخابات پر تقلب در کشور است”.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top