اشرف غنی: حمایت ها از روند صلح کشور گسترش یافته است

رییس جمهورغنی می گوید که حمایت ها از روند صلح کشور گسترش یافته است. آقای غنی می افزاید که شماری از کشورها همکاری و مشارکت خود را در روند صلح کشور افزایش داده اند.

رییس جمهورغنی در بیست و یکمین جلسه نشست بورد مشترک انسجام، یک بار دیگر از گروه طالبان خواست که سلاح خود را به زمین بگذارند و به روند گفتگوهای صلح یکجا شوند. آقای غنی از جلب حمایت گسترده از روند صلح کشور سخن می گوید و می افزاید که پیچیدگی جنگ در افغانستان و ابعاد مختلف آن، سبب شده است که شماری از کشورها همکاری و مشارکت خود را در روند صلح افغانستان افزایش دهند. رییس جمهورغنی همچنان در باره نقش پاکستان در روند صلح افغانستان می گوید که این کشور تاکنون همکاری عملی در این خصوص نکرده است.

نشست”ژنف” در بیست و هشت ماه نوامبر سال دوهزار و هژده به هدف بررسی تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی برگزار می شود. در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده تعهدات انجام شده از سوی حکومت افغانستان در قبال کمک های کشورشان را به بررسی می گیرند. به همین دلیل رییس جمهورغنی بر اصلاحات در ارگان های امنیتی، مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از غصب زمین های دولتی تاکید می کند. آقای غنی می گوید که انتخابات مجلس نمایندگان و شورای های ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار خواهد شد.

درهمین حال، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه دستآوردهای حکومت وحدت ملی در بخش جمع آوری مالیات را بی پیشینه می داند.

آقای قیومی می گوید: “حکومت وحدت ملی توانسته است که در بخش های مبارزه با فساد، رشد سکتور خصوصی، سیستم سازی جهت جمع آوری عواید در وزارت ها، دستآورد قابل ملاحظه داشته باشد. این موفقیت برخواسته از اصلاحات در گمرکات، تعیین کود جزا که جرم فساد در آن معین شده است و تغیرات در قانون مبارزه با فساد است.”

از سویی هم، تدامیچی یاماماتو، فرساده ویژه سازمان ملل برای افغانستان ادامه حمایت این سازمان از حکومت افغانستان را به برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه درست با فساد و هماهنگی میان وزارت ها مشروط می داند.

آقای یاماماتو می گوید: “اگر حکومت وحدت ملی در کار مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات خوب عمل کند مورد حمایت جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. حکومت وحدت ملی به ما تعهد داده است که تا برگزاری نشست جینوا انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را بر گزار و  اصلاحات گسترده را در بخش امنیتی کشور به جود می آورد.”

رییس جمهورغنی در حالی بر اصلاحات در بخش های مختلف حکومت تاکید می کند که شماری از آگاهان چگونگی اصلاحات آقای غنی را سلیقه ای و قومی می داننند و وی را به قوم گرایی در بخش تعیینات حکومتی متهم می کنند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top