حکمتیار: از ۸ میلیون تن که برای رای دادن ثبت نام کرده اند ۵ میلیون تن آن جعلی است

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می گوید که از هشت میلیون تن که برای رای دادن در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ثبت نام کرده اند، پنج میلیون تن آن جعلی است.

چندی پیش احزاب و جریان های سیاسی روند ثبت نام رای دهندگان را تقب زا خواندند و خواهان ابطال این روند شدند. اما رییس جمهورغنی این خواست احزاب و جریان های سیاسی را غیرموجه خواند. آقای غنی احزاب و جریان های سیاسی را به بی برنامه گی متهم کرد و گفت که آنان باید برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور برنامه درست ارایه کنند. این گفته های رییس جمهورغنی واکش شماری از احزاب سیاسی را برانگیخته است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یکبار دیگر می گوید که روند ثبت نام رای دهندگان تقلب زا است و باید روی آن تجدید نظر شود. آقای حکمتیار می افزاید که از هشت میلیون تن که خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ثبت نام کرده اند پنج میلیون تن آن جعلی است.

اقای حکمتیار همچنان می گوید که، قرار است در آینده نزدیک نشست مشترک میان احزاب سیاسی و ریاست جمهوری برگزار شود تا مشکلات پیش آمده میان احزاب و حکومت حل گردد.

گلبدین حکمتیار تحریم روند انتخابات را نمی پذیرد و می گوید که با استفاده از حقوق مدنی بر حکومت فشار می آورد تا حکومت طرح احزاب و جریان های سیاسی را در مورد انتخابات بپذیرد.

افزون بر بحث در مورد انتخابات، رهبر حزب اسلامی به کسانی که واژه “افغان” را به عنوان هویت تمامی اقوام کشور قبول ندارند اوباش خطاب می کند و می گوید کسانی که واژه” افغان” را قبول ندارند شناسنامه های شان را پاره کنند.

در حالی رهبر حزب اسلامی برجعلی بودن بیشتر ثبت نام شوندگان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تاکید می کند که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است آمار ثبت نام رای دهندگان واقعی است نه جعلی و تاکنون نزدیک به ده میلیون تن در کشور ثبت نام کرده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top