اسناد شرکت های قراردادی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب بررسی می شود

سرپرست وزارت معاون و پترولیم می گوید که شورای عالی اقتصادی به این وزارت دستور داده است که اسناد دو شرکت قراداری معادن طلا بدخشان و مس بلخاب را بررسی کند.

قرار داد معدن طلا بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل سه سال قبل به داوطلبی گذاشته شده بود و دو شرکت خصوصی توانسته بودند معیارهای استخراج این دو معدن را تکمیل کند. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم تضادی منافع میان مالکان شرکت های برنده شده را از علت های اصلی تاخیر سه ساله استخراج این معادن می داند. بانو نهان می گوید که اکنون مالکان این شرکت ها مشکل تضاد منافع شان را حل کرده اند و شورای عالی اقتصادی فیصله کرده است که اسناد این دو شرکت بررسی شود.

سررست وزارت معادن و پترولیم تاکید می کند که استخراج این دو معدن سی سال زمان می برد و به ارزشی صد میلیون دالر با این شرکت ها قرار داده خواهد شد.

بانو نهان همچنان می گوید که در حال حاضر معدن طلای بدخشان از سوی شماری از زورمندان به بهانه موجودیت طالبان در آن ساحه استخراج می شود.

در حال حاضر شماری از معادن کشور در ولایت های مختلف به علت ناتوانی حکومت از سوی زورمندان استخراج می شود و حکومت تاکنون برنامه درست برای استخراج معادن کشور را روی دست نگرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top