رییس شورای اروپا: آمریکا، روسیه و چین از جنگ های تجارتی خودداری کنند

رییس شورای اروپایی از آمریکا، روسیه و چین خواسته است که از آغاز جنگ های تجارتی خودداری و جلوگیری کنند.

دونالد توسک روز دوشنبه با ابراز این مطلب گفته است که جنگ های تجارتی نظام و صلح جهانی را تهدید می کنند. او افزوده است که هنوز هم فرصت جلوگیری از نزاع و هرج و مرج وجود دارد و همه اطراف یک وظیفه مشترک دارند که با هم کار کنند و از رویارویی جلوگیری شود. گفته می شود آقای توسک این اظهارات خود را به رؤسای جمهور آمریکا و روسیه متوجه ساخته است که قرار است در پایتخت فنلاند با هم ملاقات کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top