خواست احزاب سیاسی برای ابطال روند ثبت‌‌نام رای‌دهندگان

شماری از احزاب سیاسی مطرح دیرزو در نشستی با هم، خواهان ابطال روند فعلی ثبت‌نام رای‌دهنگان شدند و تغییر نظام انتخاباتی تک‌رای غیر انقال به سیستم تناسبی شدند؛ سیستمی که در آن به‌احزاب نقش پررنگی‌تری داده خواهد شد. آن‌ها با تاکید بر اینکه که روند فعلی ثبت‌نام رای‌دهندگان با وصفی‌که میلون‌ها دالر هزینه برداشته‌است، ناقص، فسادزا و زمینه‌ساز تقلب و بحران‌آفرین است. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد، که کمیسون انتخابات به‌تازگی روند ثبت نام رای‌دهندگان را به گونه‌ی جاری در ۲۰ ولایت دیگر نظر به مشکلات امنیتی، برای یک‌هفته‌ی دیگر تمدید کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top