بیش از سی و هشت هزار کودک در ولایت کنر از تطبیق واکسین فَلَج کودکان بازمانده اند. عبدالستار میرزکوال والی کنر می ‌گوید، این کودکان که در مناطق زیر تسلط گروه های تروریستی زندگی می کنند از واکسین باز مانده ‌اند. به گفته آقای میرزکوال، تروریستان داعش در چندین ولسوالی این ولایت ارایه خدمات بهداشتی […]

بیش از سی و هشت هزار کودک در ولایت کنر از تطبیق واکسین فَلَج کودکان بازمانده اند.

عبدالستار میرزکوال والی کنر می ‌گوید، این کودکان که در مناطق زیر تسلط گروه های تروریستی زندگی می کنند از واکسین باز مانده ‌اند. به گفته آقای میرزکوال، تروریستان داعش در چندین ولسوالی این ولایت ارایه خدمات بهداشتی را متوقف کرده اند.