امنیت ملی از بازداشت یک فرد انتحاری در کابل خبر می دهد

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت فردی خبر داده که می خواسته در کابل حمله تروریستی انجام دهد.

دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است: نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات خاص یک فرد انتحاری را بنام عبدالحلیم فرزند حاجی رحمن از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت کرده است. بر اساس خبرنامه، فرد بازداشت شده اعتراف کرده که یک سال پیش به هدف فراگیری تعلیمات اسلامی به مدرسه عثمانیه قلعه سیف الله بلوچستان پاکستان شامل شده بود و در آنجا توسط یکی از استادان به انجام حمله انتحاری تشویق کرده و سپس به کابل فرستاده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top