افزایش حملات طالبان بعداز نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی

در جریان هفته گذشته دو نشست با اهمیت برای حکومت افغانستان برگزار شد که در نشست بروکسیل تاکید شد که نیروهای امنیتی افغانستان باید تقویت شوند و در نشست علمای جهان اسلام در عربستان تاکید بر مشروعیت مبارزه نیرو های امنیتی کشور در مقابل گروه های تروریستی از جمله طالبان تاکید شد. اما طالبان در بسیاری از مناطق کشور حملات شان را افزایش داده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top