غنی: تروریزم؛ افغانستان را نیازمند به ناتو کرده است

رییس جمهورغنی می گوید که حکومت وحدت ملی به تعهدات خود در قبال مبارزه با فساد اداری و اصلاح ارگان های امنیتی به گونه جدی عمل کرده است. کشورهای کمک کننده به بخش های نظامی افغانستان، تأکید دارند که باید اصلاحات در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور به میان آید. این کشورهای استدلال دارند که وجود فساد اداری در ارگان های امنیتی افغانستان سبب حیف و میل شدن کمک های جامعه جهانی با افغانستان شده است.

رییس جمهورغنی که در نشست سران عضو ناتو در بروکسل صحبت می کرد، می گوید که افغانستان به تعهدات خود در این راستا به گونه جدی عمل کرده است.

آقای افزوده است:”ما افتخار داریم به وضاحت بگوییم که یا کاملاً به تعهدات خود عمل کرده ‌ایم یا در مسیر برآورده کردن آن ها قرار داریم. از جمله نزده شاخصه راهبرد مبارزه با فساد اداری توانسته ایم چهارده شاخصه آن را تطبیق کنیم و پنجصد و سی و پنج جنرال ارتش و پولیس را به عنوان بخشی از اصلاحات سکتور امنیتی در سال دوهزار و هژده به بازنشستگی سوق دهیم”.

اما با گذشت نزدیک به دو دهه حضور ناتو، چرا هنوز افغانستان نیازمند کمک های نظامی این سازمان است. رییس جمهورغنی می گوید:”متأسفانه هیولای تروریزم، این را به اثبات می رساند که چرا افغانستان به ناتو نیاز است و چرا افغانستان به عنوان دولت پیش قدم در خط مقدم دفاع از آزادی و امنیت جهانی قرار دارد. مناسباتی که پس از فاجعه یازدهم سپتامبر ایجاد شد، در حال گسترش به یک همکاری بر اساس منافع مشترک و ارزش های مشترک است”.

سران کشورهای عضو ناتو در این نشست بر ادامه کمک های نظامی خود تا سال دوهزار و بیست و چهار میلادی اطمینان دادند. رییس جمهور غنی ظاهرا امیدوار است که تا رسیدن این سال افغانستان از رهگذر تمویل نظامی به خود کفایی برسد.

سران کشورهای عضو ناتو در این نشست یک بار دیگر کمک های خود را با افغانستان، مشروط به مبارزه علیه فساد اداری و اصلاح ارگان های امنیتی کشور کردند. دبیرکل ناتو گفته است که گذشته از کمک مالی، این سازمان همچنان سه هزار مربی را در چوکات مأموریت حمایت قاطع نیز به افغانستان می ‌فرستد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top