نی: خشونت علیه خبرنگاران ۳۳ درصد افزایش یافته است

خشونت علیه خبرنگارن سی و سه درصد افزایش یافته است. دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در چهار ماه گذشته سیزده خبرنگار در کشور شهید شده اند که نسبت به سال گذشته افزایش سی و سه درصدی را نشان می دهد.

سال جاری تا کنون خونبار ترین سال برای خبرنگاران در کشور بوده است. در چهار ماه گذشته سیزده خبر نگار شهید و صدها تن دیگر مورد خشونت قرار گرفته اند. مجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که دوام این وضعیت ادامه کار رسانه ای را در کشور با چالش های جدی روبرو کرده است.

مسوولیت بیشتر قتل خبرنگاران درسال جاری گروه تروریستی داعش بوده است. درهمین حال، شماری از خبرنگاران می گویند که حکومت در کار تامین امنیت خبرنگارن کوتایی کرده و فقط به شعار دادن اکتفا می کند.

در تازه ترین مورد رشاد زریر مجری برنامه های سیاسی تلویزیون نور شام روز چهارشنبه در منطقه دوغ آباد در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و از ناحیه پای زخمی شده است.

باور ها براین است هرگاه خشونت علیه خبرنگاران به شکل جاری ادامه یابد در کنار آزادی بیان روند ملی انتخابات نیز صدمه خواهد دید.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top