نشست سران ناتو و اهمیت آن برای افغانستان

سران نزدیک به پنجاه کشور، سازمان و نهاد بین المللی شامل رهبران نزدیک به سی کشور عضو سازمان انتلانتیک شمالی یا ناتو، در بروکسل گرد هم آمده اند و امروز و فردا شصتمین نشست سالانه شان که آن را دشوار خوانده اند برگزار می کنند. رییس جمهور و اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به نمایندگی از افغانستان در این نشست اشتراک کرده و سخنرانی می کنند.

انتظار می رود افزایش نیروهای نظامی ناتو در افغانستان در چارچوب حمایت قاطع، رای زنی در پیوند به حمایه ی مالی از نیروهای امنیتی افغانستان فراتر از سال ۲۰۲۰ و معضل صلح و جنگ افغانستان، از مواردی قابل بحث باشند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top