استقبال از نتایج نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی

اعضای اجماع ملی مردم افغانستان از نتایج نشست دو روزه علمای اسلام در عربستان سعودی استقبال می کنند. علمای بیش از سی کشور اسلامی در پایان نشست دو روزه در عربستان سعودی اعلام کردند که جنگ در افغانستان ناروا است و از دوطرف درگیر خواستند که به جنگ پایان دهند.

علمای دینی سی کشور اسلامی نشست دو روزه ای را در عربستان سعودی راه اندازی کرده بودند که دیروز پایان یافت. این نشست در باره جنگ افغانستان برگزارشده بود. در پایان این نشست اعلام شد که جنگ در افغانستان مشروعیت دینی ندارد و هردو طرف جنگ باید به درگیری ها پایان دهند. اجماع ملی مردم افغانستان که یک نهاد سیاسی است از نتایج نشست علمای دینی در عربستان سعودی استقبال می کند.

محمد ابراهیم الکوزی رییس اجماع ملی مردم افغانستان می گوید که ادامه جنگ در افغانستان ظلم است و باید خون ریزی در کشور پایان داده شود. رییس اجماع ملی مردم افغانستان صلح را نیاز مردم دانسته و تاکید می کند که مردم افغانستان بالای دو طرف درگیرجنگ فشار بیاورند تا هردو طرف به گفتگوهای صلح حاضر شوند.

در حالی اجماع ملی مردم افغانستان از نتایج نشست علما در عربستان سعودی استقبال می کند که حکومت نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده است. این درحالیست که مخالفان مسلح نشست علمای جهان اسلام را در عربستان سعود طرح آمریکا خوانده و گفته اند که هیچ کس حق ندارد که انانرا تروریست خطاب کند.

نوشته‌های مرتبط


Top