ادامه ی اعتراضات مردم شمال و سکوت حکومت وحدت ملی

حدود یک هفته می شود شمال گواه اعتراضات گسترده ی مدنی شهروندان و به ویژه هواداران جنرال عبدالرشید دوستم در برابر رهبری حکومت وحدت ملی است، که این تظاهرات ها، سبب بسته شدن بنادر، شاهراه ها، مکاتب، دانشگاه ها و بازارها شده و مشکلات جدی را در شمال کشور به میان آورده است. این در حالیست که رهبران حکومت وحدت ملی در نشست سران ناتو در بروکسل به سر می برند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top