ابراز همدردی رییس جمعیت اسلامی با خانواده های قربانیان سیلاب زده در پنجشیر

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور با نشر پیامی با خانواده های قربانیان سیلاب در ولایت پنجشیر ابراز همدردی کرده است.

آقای ربانی به هدف ترویج روحیه همکاری در جامعه، از مردم خواسته است که با تشکیل دسته های رضاکار، به کمک آسیب دیدگان این رویداد بشتابند. رییس جمعیت اسلامی همچنان از ادارات مربوط دولتی و مؤسسات و ادارات بین المللی خواسته است که به هدف کمک به قربانیان سیلاب پنجشیر اقدامات جدی روی دست گیرند.

نوشته‌های مرتبط


Top