برگزاری نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی به هدف توقف جنگ در افغانستان

نشست علمای دینی از ۳۷ کشور اسلامی در روزهای امروز سه شنبه و چهارشنبه در دو شهر جده و مکه‌ در عربستان برگزار و در آن در مورد جنگ و صلح افغانستان بحث می‌شود.

نشست علمای ۳۷ کشور اسلامی میتواند نقطه پایان به جنگ در کشور و یا حد اقل روایت برای نیروهای امنیتی و یا هم طالبان مشخص کند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top