استقبال وزارت دفاع ملی از نشست سران ناتو در بروکسل

وزارت دفاع ملی از برگزاری نشست سران ناتو در بروکسل استقبال می کند. در نشست بروکسل روی تقویت نیروهای امنیتی افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد.

سران و نمایندگان چهل و نه کشور به شمول رییس جمهورغنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و بانک جهانی در نشست دو روزه سران ناتو شرکت کردند. وزارت دفاع ملی می گوید که دراین نشست روی چگونگی سرکوب تروریستان و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد.

محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که در این نشست رییس جمهور و رییس اجرایی افغانستان از کشورهای عضو ناتو می خواهند که بالای پاکستان فشار وارد کنند تا این کشور دست از حمایت تروریستان بردارد.

سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان می گوید که اگر پاکستان پس از این نشست با حمایت تروریستان ادامه دهد با واکنش حکومت افغانستان، آمریکا و ناتو مواجه خواهد شد.

نشست سران ناتو درحالی در بروکسل در باره افغانستان برگزار می شود که شماری از آگاهان می گویند تا زمانی که آمریکا و ناتو صادقانه در برابر تروریزم مبارزه نکنند، برگزاری این گونه نشست ها نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

نوشته‌های مرتبط


Top