دیوید دیویس، وزیر خروج بریتانیا کناره گیری کرد

دیوید دیویس، وزیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اعتراض به سیاست های دولت ترزا می، نخست وزیر این کشور کناره گیری کرده است.

دیویس که مسوولیت انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، در حالی استفعا کرده که چند روز پیش اعضای کابینه خانم می به توافق رسیدند که منطقه ای آزاد برای تجارت با اتحادیه اروپا ایجاد شود. این توافق که باید به تصویب پارلمان برسد با واکنش منفی آن عده از اعضای حزب محافظه کار همراه بود که خواهان خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا استند. با این حال، پس از استعفای آقای دیویس، استیو بیکر معاون او نیز کناره گیری کرده است. دیوید دیویس از زمان تشکیل وزارت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا “برگزیت” در سال دوهزار و شانزده تصدی آن را بر عهده داشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top