گذرگاه مرزی نصیب در مرز اردن به تصرف نیروهای دولتی سوریه درآمد

در پی عملیات ارتش سوریه و متحدان آن در جنوب این کشور که از نزدهم ماه جولای آغاز شده است، گذرگاه مرزی نصیب در مرز اردن به تصرف نیروهای دولتی سوریه در آمده است.

این گذرگاه برای سه سال در دست مخالفان مسلح سوریه قرار داشت. از سویی هم مخالفان مسلح روز گذشته با پذیرش آتش‌ بس که با میانجیگری روسیه صورت گرفته، موافقت کرده اند. بااین حال، آنان سلاح‌ های سنگین خود را تحویل خواهند داد و کنترل ولایت درعا را که یکی از آخرین مناطق باقی‌ مانده در دست مخالفان در جنوب سوریه بود، به نیروهای دولتی سوریه واگذار می کنند. پس از آن که مخالفان مسلح دولت سوریه واگذاری کنترل ولایت درعا به نیروهای دولتی سوریه را رد کردند، ارتش سوریه به حمایت متحدان خود عملیاتی را در این منطقه آغاز کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top