پارلمان اروپا مجوز همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا با ایران را تصویب کرد

پارلمان اروپا مجوز همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا با ایران را تصویب کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب طرحی به بانک سرمایه گذاری اروپا که یک بانک غیرانتفاعی مستقر در لوکزامبورگ است، اجازه دادند به روابط مالی با ایران ادامه دهد.

هدف از این کار استفاده از این بانک برای حفاظت از شرکت های اروپایی عضو در برابر تحریم های ثانویه آمریکاست. کمیسیون اروپایی همچنین در نظر دارد طرحی ارائه دهد که بر اساس آن، دولت های اروپایی به طور مستقیم به مبادله مالی با بانک مرکزی ایران بپردازند تا به این وسیله مانع از مجازات شرکت ها و موسسه های مالی این کشورها به وسیله آمریکا شوند. پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور ایران  در سفر اتریش گفته است تا زمانی که منافع ایران بر اساس برجام تضمین شود، ایران به حضور در این توافق ادامه خواهد داد.

نوشته‌های مرتبط


Top