نهمین دور مسابقات قراات قرآنکریم با اشتراک قاریان سی و چهار ولایت کشور در کابل برگزار شد. در این دور بیش از یکصد و پنجاه تن برای رقابت در مسابقه قراات قرآنکریم شرکت کرده اند. از این میان سه تن مقام اول، دوم و سوم را گرفته اند. حمید الله یکی از اشتراک کنندگان این […]

نهمین دور مسابقات قراات قرآنکریم با اشتراک قاریان سی و چهار ولایت کشور در کابل برگزار شد.

در این دور بیش از یکصد و پنجاه تن برای رقابت در مسابقه قراات قرآنکریم شرکت کرده اند. از این میان سه تن مقام اول، دوم و سوم را گرفته اند. حمید الله یکی از اشتراک کنندگان این مسابقه از شهروندان کشور می خواهد که برای فراگیری علوم دینی و سایر علوم کودکان خود را تشویق کنند.

علی عطایی یکی از عالمان دین با استقبال از برگزاری این گونه مسابقات از وزارت حج و اوقاف می خواهد که به هدف بزرگداشت بهتر از مراسم دینی و مذهبی حافظان قرآنکریم را در مساجد استخدام کنند.

درهمین حال، فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف با حمایت از مبارزه نیروهای امنیتی کشور در برابر هراس افگنان می گوید که چهارصد و پنجاه تن از بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی را به زیارت بیت الله می فرستد. وزیر حج و اوقاف همچنان از اعمار یکصدو شصت محراب مسجد در مراکز ولایت های کشور خبر می دهد.