فعالان مدنی: توزیع شناسنامه های جعلی انتخابات پیشرو را تهدید می کند

شماری از فعالان مدنی در کابل می گویند که توزیع شناسنامه های جعلی یکی از کاستی های کلان در روند انتخابات پیشرو است.

توزیع شناسنامه های جعلی در برخی از مناطق کشور، از نگرانی های جدی نهادهای ناظر بر روند انتخابات بوده است. با آنکه اداره ثبت احوال نفوس گزارش ها در این باره را رد کرده است؛ اما فعالان مدنی روز پنجشنبه در کابل، از این رهگذر ابراز نگرانی کردند. الطاف یوسفی، فعال مدنی می گوید که توزیع شناسنامه های جعلی و بی سرنوشت بودن ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پیشرو را با تهدید های جدی مواجه کرده است.

با آنکه تنها کمتر از چهار ماه به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی باقی مانده است؛ اما تاکنون سرنوشت دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات روشن نیست. این درحالیست که کار های عملیات انتخابات ازسوی همین اداره به پیش برده می شود.

بحث حوزه ای شدن انتخابات در ولایت غزنی از دیگر نگرانی های فعالان مدنی است. آنان حوزه ای شدن انتخابات تنها در ولایت غزنی را، برتری جویی قومی عنوان می کنند.

روز پنجشنبه شماری از باشندگان ولایت غزنی نیز از بهر حوزه ای شدن انتخابات در این ولایت اعتراض کردند. آنان می گویند که این کار سبب جدایی میان اقوام ساکن در این ولایت خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top