عبدالله: در گفتگو های صلح با طالبان دستآورد های زنان قربانی نمی شود

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که اگر گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان آغاز شود، حقوق و پیشرفت های کنونی زنان در عرصه های مختلف قربانی نخواهد شد.

تحت عنوان “مشارکت زنان” یک گردهمایی در کابل راه اندازی شده بود که نمایندگان نهاد های مدافع از حقوق زنان از سراسر کشور حضور داشتند. فرصت ها و چالش ها فرا راه حضور زنان در عرصه های مختلف به بحث گرفته شد. وزارت امور زنان از حضور کمرنگ زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی به عنواند نامزد نگرانی می کند.

درهمین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که اگر گفتگوها میان حکومت و گروه طالبان آغاز شود، حقوق و پیشرفت های کنونی زنان در عرصه های مختلف قربانی نخواهد شد. آقای عبدالله از اشتراک کنندگان گردهمایی می خواهد که روی پررنگ شدن حضور زنان به عنوان نامزد در انتخابات شوراهای ولسوالی دست به کار شوند.

در همین حال، جان بس سفیر آمریکا بر حضور زنان افغان در نهاد های تصمیم گیری تاکید می کند.

آقای بس می گوید: “زنان باید در تصمیم گیری ها سهم داشته باشند. حضور زنان باید پذیرفته شود. هستند کسانی که با حضور زنان در نهاد های تصمیم گیرنده به خودت تهدید حس می کنند اما این مساله باید برطرف شود.”

این در حالیست که در قانون اساسی کشور به زنان بیست و پنج درصد سهم قایل شده و این سهم در خیلی از موارد رعایت شده است. دیده شود که این گونه نشست ها می تواند بر سهم گیری زنان بیفزاید یاخیر.

نوشته‌های مرتبط


Top