وزیر خارجه ایران خواست های کشورش را از آمریکا شرح داد

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، خواست های این کشور از آمریکا را شرح داده است. آقای ظریف در این نوشته، آمریکا را به عدم رعایت تعهدات بین‌ المللی متهم کرده و از آمریکا خواسته است “به استقلال و حق حاکمیت مردم ایران” احترام بگذارد.

لغو تحریم ‌های یکجانبه علیه ایران، جبران خسارت ناشی از نقض برجام، آزادی همه شهروندان ایرانی و غیر ایرانی که به اتهام نقض قوانین تحریم ایران در آمریکا محاکمه و زندانی هستند،  از دیگر مطالباتی استن که در فهرست آقای ظریف گنجانده شده است.

اما بااین همه آقای ظریف در این مقاله به امکان مذاکره بین ایران و آمریکا و شرایط احتمالی حکومت ایران برای چنین تعاملی اشاره نکرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top