وزارت مهاجرین: هژده هزار پناهجوی افغان از ترکیه به کشور برگشتانده شده اند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در سال روان میلادی حدود هژده هزار پناهجوی افغان از ترکیه به کشور برگشتانده شده اند.

معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ همرا با معینیت امور پناهندگان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به مناسب روز جهانی پناهنده نشستی را تحت عنوان “مهاجرت غیرقانونی جوانان” راه اندازی کرده است. امار ها نشان می دهد که افغانستان پس از سوریه بیشترین پناهجو را در سطح جهان دارد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هنوز آمار دقیق از مهاجرت غیر قانونی جوانان ندارد. برگشت پناهجویان غیر قانونی افغانستان از مواردی است که بیشتر مسوولان وزارت مهاجرین به آن تاکید می کنند. داکتر عالمه، معاون وزارت مهاجرین می گوید که از اول سال روان میلادی تا کنون هژده هزار پناهجوی افغانستان از ترکیه دوباره به کشور برگشته اند.

در همین حال، کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از همه جوانان کشور می خواهد که فریب قاچاقبران انسان را نخورند و به بیرون از کشور به گونه غیر قانونی سفر ننمایند.

با این همه آمارها نشان می دهد که از سال دوهزار و یک به این سو بیشتر از شش میلیون شهروند کشور بنا به دلایل مختلف افغانستان را ترک کرده اند و این روند در دوره حکومت وحدت ملی به اوج اش رسیده است.

نوشته‌های مرتبط


Top