نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده اند

گروه دیدبان حقوق بشر جنایت های جنگی نظامیان استرالیایی را در افغانستان، تکاهنده خوانده است. پژوهشگر ارشد این گروه که در باره حقوق بشر در افغانستان تحقیق می کند، در مقاله ای نگاشته است که سربازان ویژه استرالیایی غیرنظامیان بی دفاع را در افغانستان نشانه می گرفتند و به نحوی از کشتن آنان لذت می بردند.

نیروهای ویژه استرالیا بین سال ها دوهزار و شش تا دوهزار و سیزده در ولایت ارزگان مستقر بودند. در آن زمان نیز گزارش هایی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان منتشر شده بود. اما در گرماگرم جنگ علیه تروریزم، توجه به این گزارش ها نشده است. گروه دیدبان حقوق بشر از حکومت استرالیا می خواهد تا عدالت را در مورد جنایات جنگی در افغانستان تامین کند.

پتریشیا گروسمن، پژوهشگر گروه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان در یک مقاله می نگارد که بسیاری سربازان نیروهای ویژه استرالیا حین حضور در ولایت ارزگان افغانستان طوری عمل کرده اند که گویا آنان از پیگرد عدلی مصوون اند.

گروه دیدبان حقوق بشر در مورد این رویدادها می نگارد که سربازان استرالیایی، یک مرد بزرگسال غیر مسلح را هدف گلوله قرار داده و یک سرباز دیگر یک مردی را که دستانش با دستبند بسته بود، از صخره پایین انداخته و به گلوله بسته است.

نیروهای ویژه استرالیا، در آن کشور تحت تحقیق قرار دارند و احتمال دارد آن نیروها با “جدی ترین و ادعاهای سطح بلند” مواجه شوند. در یک گزارش خبری فیرفکس نگاشته شده که این گونه جنایات بین سال های دوهزار و شش تا دو هزار و سیزده گونه مکرر توسط نظامیان استرالیایی انجام شده است.

به نوشته پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر آن افرادی که در باره این قضایا معلومات دارند می گویند که آن رویداد ها یک رقابت پر از تشدد بود و سربازان از محاکمه شدن هراس نداشتند.

در این مقاله آمده است، به آن عده سربازانی که نام های خود را برای گواهی دادن ثبت کرده اند، هشدار داده شده که با “عواقب ناگوار” مواجه خواهند شد.

دیدبان حقوق بشر از حکومت استرالیا می خواهد تا در این رابطه اقدامات جدی انجام دهد و حفاظت و مصوونیت شاهدان را تضمین کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top